Motto dan Maklumat Pelayanan

MOTTO:

“Pelayan yang terbaik adalah tujuan kami”

 

MAKLUMAT PELAYANAN:

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup
menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

LUH SRI UMA SARASWATI

Apakah imformasi yang disajikan di dalam website Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat dapat bermanfaat bagi anda